Meningsfuldhed

Følelsen af meningsfuldhed opstår, når du gennem din bevidsthed og oplevelse af sammenhæng mærker friheden til at tage de skridt, som er vigtige for dig

Terapeutisk Praksis

Terapiforløb – sandplay – spædbarnsterapi – supervision
Bearbejdning af kriser – Forløsning af traumer – Personlig udvikling

Jeg er optaget af hvordan vi bedst muligt kommer igennem livet – med de udfordringer vi møder på vejen. For mig er udgangspunktet, at vi alle har de helende kræfter i os – og at vejen til heling foregår i relationen og kontakten med en anden – uanset om metoden er samtale, sandplay eller spædbarnsterapi.

IMG_3840

Bearbejdning af kriser ∙  Forløsning af traumer ∙ Personlig udvikling

Terapeutisk forløb

Terapeutiske forløb er brugbart til bearbejdning af livskriser eller enkeltstående følelsesmæssigt belastende oplevelser. Det kan handle om sygdom, dødsfald, skilsmisse, overbelastninger eller andre større forandringer i livet. Hvis disse oplevelser bliver fastlåste i os, kan det udvikle sig til overbelastninger, angsttilstande, depressioner o. lign.

Terapiens formål er at skabe mulighed for at integrere den nye situation / tilstand i dig, således at du genfinder dit ståsted og får øje på nye mulighed og perspektiver – udvikling og trivsel i dit liv frem for begrænsning.

Børn og unge

Børn og unge rammes også af disse oplevelser – både når der sker noget i deres familie eller hvis de selv er udsat for voldsomme oplevelser – så som sygdom, indlæggelser, voldsomme indgreb, overbelastninger osv.

Det kan også være mere generelle trivsels- og adfærdsproblematikker:  børn som ikke trives i familien, børn der ikke trives i skolen, børn med koncentrations, – præstations, – selvværds problemer osv.

Endvidere er der børn med mere omfattende problemer: tilknytningsforstyrrelser, angst, depressioner mv.