Profil

Jeg er optaget af hvordan vi bedst muligt kommer igennem livet – med de udfordringer vi møder på vejen.

For mig er udgangspunktet, at vi alle har de helende kræfter i os – og at vejen til heling foregår i relationen og kontakten med en anden – uanset om metoden er samtale, sandplay eller spædbarnsterapi

Alt usagt binder energi

Terapeutiske forløb er brugbart til bearbejdning af livskriser eller enkeltstående følelsesmæssigt belastende oplevelser. Det kan handle om sygdom, dødsfald, skilsmisse eller andre større forandringer i livet. Terapiens formål er at skabe mulighed for at integrere den nye situation / tilstand i dig, således at den rummer mulighed for udvikling og trivsel i dit liv frem for begrænsning.

Børn rammes også af disse oplevelser – både når der sker noget i deres familie eller hvis de selv er udsat for voldsomme oplevelser, så som sygdom, indlæggelse, voldsomme indgreb osv. Et kan i værste fald blive til fastlåste forstyrrelser barnets udvikling og personlighed, hvis ikke barnet får mulighed for at bearbejde traumatiske hændelser – herunder for tidlig fødsel, tab af kontakt med eller forstyrrelser i nære relationer.

Jeg er optaget af, hvordan disse oplevelser påvirker barnets generelle udvikling og udviklingen i deres hjerner – det neuropsykologiske.

Børn viser mistrivsel gennem deres krop og adfærd – fysisk som psykisk. Det kan komme til udtryk i form af angst – aggression – tilbagetrækning – selvskadende adfærd – fyskiske smerter.

Et barn er afhængig af relationen og kontakten med omsorgsgiveren. Enhver terapi med et barn indbefatter et tæt samarbejde med forældre eller andre primære omsorgspersoner.

Jeg har haft selvstændig praksis siden 2013

Over 30 års erfaring i arbejdet med børn, voksne og familier, hvoraf en stor del i kommunalt regi som behandler og faglig konsulent

Ekspertise indenfor tilknytningsforstyrrelser og tidlige traumer – børn, der har lidt omsorgssvigt – børn, der er anbragte.

Uddannelses baggrund

  • Spædbarnsterapeut v/ Inger Thormann og Inger Poulsen
  • Sandplay terapeut v/ Kamilla Baagø
  • Psykoterapeut v/ Eva Hildebrand Instituttet
  • Supervisor v./ Ruth Hansen, Kempler Instituttet
  • Uddannet socialpædagog
  • Født 1961